Anketa

Odkial ste sa o nás dozvedeli?

Obchodné podmienky

Tlačiť

Obchodné podmienky spoločnosti Václav Rosner - PC
posl. zmena 21. 12. 2014 23:50

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

    * predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)
    * kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
    * kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
    * množstvo požadovaných kusov produktov
    * vybraný spôsob platby
    * požadovaný termín dodania tovaru
    * adresu pre dodanie tovaru

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Napriek tomu o zmene tovaru za iný alebo pri nedostatku tovaru bude kupujúci upozornený pred dodaním tovaru.

Ceny, spôsob platby a zálohy

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky. Pri objednávke s osobným odberom si predávajúci vyhradzuje právo na zaplatenie min. 20% zálohy od kupujúceho (závisí to na charaktere a cene tovaru) ešte pred dodaním tovaru a to buď v hotovosti alebo bankovým prevodom na zálohovú fakturu a zbytok sa doplatí pri prevzatí tovaru. Pri objednávke na dobierku kurierom sa platí v hotovosti kurierovi pri prebratí tovaru.

Ceny v ekatalogu:

    Cena - cena bez DPH a bez poplatkov !!!
    Cena s DPH (+P) - konečná cena s DPH a poplatkami (recyklačný, mediálny...). Konečná cena bez DPH = "cena s DPH (P+)" - DPH

Stav skladu a technický popis tovaru

- Áno: znamená, že tovar je na centrálnom sklade (nie u nás na predajni). Dodacia doba zpravidla 1-3 prac. dni
- konkrétny počet dní: červene, odhadovaná doba, kedy bude tovar skladom u dodávateľa (nespolahlivé)
- konkrétny počet dní: modro, odhadovaná doba, kedy bude tovar skladom u dodávateľa (spolahlivejšie)

- ak teda tovar nie je skladom, kontaktujte nás, môžeme vám tovar napriek tomu zabezpečiť !!! ( 02 3900 7762)

- zmena technických parametrov možná, niektoré parametre výrobkov môžu byť rozdielne v rôznych regionoch sveta a z tohoto dôvodu nie sme my a ani náš dodávateľ zodpovední za udávané parametre pri tovare. Ani WEB stránka výrobcu nemusí byť presná. Radšej nás kontaktujte, aby sme sa pokúsili overiť vami požadované parametre výrobkov.

Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenska. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú

    * overenie objednávky
    * voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke
    * prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je kurierskou službou dodaný väčšinou na 3. pracovný deň po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru (ak bola nami objednávka potvrdená do cca 16-17.00 hod.) Napríklad: tovar si objednáte vo štvrtok doobeda, my ho potvrdíme o 15.00 a v pondelok Vám bude doručený. 

Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru a oboznámi kupujúceho s výškou zálohy a spôsobu platby (hotovosť alebo bankový prevod)

Obmedzenie hmotnosti

V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Dopravné

K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že cena nákupu nepresiahne stanovenú medzu (cca 300€ bez DPH). U osobného odberu sa neúčtuje. Tabuľka cien dopravného (bez DPH):

    * na dodaciu adresu na dobierku: 5€ / balík
    * osobný odber v sídle predávajúceho: 0€


Storno objednávky, vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Objednávka tovaru začína plynúť od prebratia zálohového protokolu u nás na predajni alebo odoslania objednávky cez internet, preto v prípade, že kupujúci chce objednávku zmeniť alebo zrušiť , je najlepšie čo najrýchlejšie kontaktovať predávajúceho (02 3900 7762) a požiadať o zmeny. V prípade, že predávajúci ešte tovar neobjednal u dodávatela, nieje problém zrušiť objednávku a vrátit zálohu.

Objednávku (aj cez internet) je možné stornovať iba s výslovným súhlasom predávajúceho, v opačnom prípade je kupujúci povinný tovar prevziať. Vrátenie tovaru je možné iba v prípade reklamácie (oprava alebo výmena za nový kus). Predávajúci neumožňuje kupujúcemu podla zakona 108/2000 §12 svojvoľne odstúpiť od zmluvy (storno alebo vrátenie tovaru), nakoľko:

    - predmetom obchodovania je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
    - predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil. (platí aj pre operačné systémy a SW v notebookoch alebo počítačoch)
    - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. PC zostava) alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (jednorázové balenie, nainštalovanie tonerov v tlačiarnach a pod.)

Ak sa kupujúci so súhlasom predávajúceho rozhodne tovar vrátiť (podla obč.zákona do 7 dní od predaja), vyhradzuje si predávajúci uplatniť storno poplatky vynaložené na úhradu škody spojené s objednávkou tovaru výslovne na žiadosť kupujúceho, nakoľko náš obchod (aj cez internet) nemá žiadny sklad tovaru a všetok tovar je na objednávku, ktorý musíme objednávať priamo od našich dodávateľov. Výška storno poplatku závisí hlavne od dohody s našim dodávatelom. V prípade odmietnutia dodávatela prevziať tovar naspäť môže byť storno až 100% (teda tovar si ponechá kupujúci) čo sa aj veľmi často môže stať. Výška storna ďalej závisí aj od miery rozbalenia a použitia tovaru. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený v pôvodnom obale, bez známok používania, s komplet príslušenstvom a dokumentáciou, schopný dalšieho predaja. Poštové náklady znáša kupujúci.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového katalogu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

špecialne záručné podmienky:

- pri predaji na bežný pokladničný doklad "cash" z registračnej pokladne je záruka 24 mesiacov (občiansky zákonník)
- pri predaji právnickej osobe, firme, fyzickej osobe podnikateľovi (teda pri vystavení faktúry s menom firmy, IČO, DIČ ...) na hotovosť alebo bezhotovostne môže byť záruka menej ako 24 mesiacov (obchodný zákonník)

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
V zmysle § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je nutné priniesť alebo zaslať na adresu predajcu.

Peniaze za vrátený tovar budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy a tovaru.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, darčekov a doplnkov tak, ako tovar prevzal. Ak je vrátený tovar nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci kúpnu vrátenú sumu znížiť o výšku nákladov (chýbajúce súčasti, oprava...) pre uvedenie do pôvodného stavu (podľa § 458 ods 1 obč. Z).

 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy ak nebolo inak dojednané v prípadoch

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom
ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých
cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže
dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu
akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý
nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol
po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu
po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá
v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie
je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich
cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajú-
ci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré
spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí
pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom
je predaj iného tovaru ako náhradných dielov
potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa
a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred
neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov,
zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového
softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na zá-
klade dohody o predplatnom a predaj kníh nedodá-
vaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací
účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie
stravovacích služieb alebo poskytnutie
služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného
času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť
tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej
lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na
hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

-Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.

ASUS     notebooky, PDA, LCD     Call centrum: +420 596 766 888 (SK 02/ 3216 2621 ) , online reklamačný formulár aj pre SK: http://rma.asus.de/pick_eu/cz/

- Tovar na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:
· nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia
· musí byť v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave), pokiaľ kupujúci nie je schopný takýto obal dodať, zabezpečí predávajúci dodanie obalu náhradného, a to za manipulačný poplatok podľa aktuálneho cenníka
· tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak
· na tovar sú prípustné len originálne nálepky výrobcu
· pevné disky musia mať neporušenú protiprachovú izolačnú pásku a sériové číslo, poprípade priložené vyhodnotenie z testovacieho programu
· procesory nesmú mať ohnuté nožičky, mechanicky poškodené jadro a nesmú byť spálené; boxované procesory musia byť kompletné spolu s chladičom

· notebookové univerzálne zdroje musia byť dodané do servisu kompletné so všetkými dielmi: káble, konektory...


Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

- V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť, nakolko reklamovaný tovar počas celej doby reklamácie sa nenachádza u predávajúceho (ale u dodávatela do SR alebo u výrobcu...). Ak je v možnostiach predávajúceho, môže na dobu reklamácie zapožičať adekvátny tovar. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu (pokial s týmto súhlasí aj dodávatel, resp. výrobca) kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohoto odstavca prislúcha predávajúcemu.

- Uznaním reklamácie tovaru typu zariadenia pre ukladanie dát (pevný disk a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia. Na optické médiá sa nedá uplatniť reklamácia, ak už bol na médium prevedený zápis dát. Reklamovať možno iba médiá v okamžiku prevzatia tovaru v predajni dodávateľa, a iba v prípadoch, ak je médium mechanicky poškodené alebo skorodované.

- Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

- Kupujúci pri spôsobe dodania tovaru na dobierku je povinný do 3 pracovných dní upozorniť predávajúceho a dopravcu na nezrovnalosti (poškodený, chybný, chýbajúci tovar) pri prevzatí zásielky.
 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu rosnerpc.itobchod.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu rosnerpc.itobchod.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže bez zbytočného odlkladu jeho osobné údaje z databázy IS.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

eKatalóg acts.ekatalog.biz (ďalej len eKatalóg) je v podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je registrovaný na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom 201408962.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok bez upozornenia spotrebiteľa.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Predajňa počítače: ROSNER PC, Václav ROSNER - PC, Krásnohorská 3, Bratislava - Petržalka, www.rosnerpc.sk, rosnerpc@gmail.com, Tel.: 02 3900 7762.
Návrhy na mieru a predaj počítačov, notebookov, servis počítačov, tvorba WEB stránok, PC doplnky, médiá, služby, papiernictvo.
Kamenný a internetový obchod.