INFO COVID 19

Tlačiť
202004012211


virus_covid-19Vážené dámy, vážení páni,
OTVORENÁ PREVÁDZKA
milí priatelia a priaznivci predajne Rosner PC

Vzhľadom na nariadenie vlády SR OLP/2777/2020,
naša predajňa môže byť sprístupnená verejnosti,
pretože poskytuje servis výpočtovej techniky.

VSTUP PO JEDNOM!

Podľa nariadenia vlády SR môže byť v našej predajni
iba jeden zákazník. Prosím dodržujte toto i ostatné nariadenia
OLP/2777/2020. Za pochopenie a disciplínu ďakujeme.
Chránime sa navzájom.


Václav RosnerÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
Číslo: OLP/2777/2020
Bratislava 29.03.2020
Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania
Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č.
355/2007 Z. z. tieto
opatrenia:
A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha
prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb
lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.
B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť
verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento
zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky
rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu
do prevádzky).
C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia
nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov)
a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
(napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu
jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov
v jednom okamihu.
D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok
uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase
od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.
E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje
prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z.,
aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby
okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10.
O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia,
ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto
opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok
poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia.
Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych
kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb
v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému
šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom
opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

..................

staršie články

..................

202003301110

virus_covid-19

Vážené dámy, vážení páni,

milí priatelia a priaznivci predajne Rosner PC

Vzhľadom na *nariadenie vlády SR,

naša predajňa môže fungovať ako servis výpočtovej techniky.

Servisné zákazky budeme preberať iba pred predajňou.

Vzhľadom na dlho pretrvávajúci deficit

povinných ochranných potrieb nemôžeme prevádzku sprístupniť...

Ohľadom ďalších možností predaja papierenského tovaru a

výpočtovej techniky pripravujeme čo sa dá. V najbližšej dobe už dúfam

budeme môcť splniť povinné nariadenia.

Václav Rosner

*zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19


202003152125

Vážené dámy, vážení páni,

milí priatelia a priaznivci predajne Rosner PC

už v sobotu som bol na minimálne 80% rozhodnutý

že zodpovedne zavrieme prevádzku na dobu

minimálne 1 týždeň ale skôr 2 týždne

dnes som bol rozhodnutý zavrieť a na 2 týždne

pár minút na to som sa dozvedel, že to máme nariadené

považujem toto rozhodnutie za prvé výborné tejto vlády

objednávky je možné robiť aj naďalej

pracovať budeme, ale bez styku s verejnosťou

osobné vybavovanie začne najskôr o dva týždne

ak začne o dva týždne, bude situácia radostná

dúfam teda, že sa vidíme čoskoro a v plnom počte.

Václav Rosner

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest
Predajňa počítače: ROSNER PC, Václav ROSNER - PC, Krásnohorská 3, Bratislava - Petržalka, www.rosnerpc.sk, rosnerpc@gmail.com, Tel.: 02 3900 7762.
Návrhy na mieru a predaj počítačov, notebookov, servis počítačov, tvorba WEB stránok, PC doplnky, médiá, služby, papiernictvo.
Kamenný a internetový obchod.